לשיחה עם יועצת טיולים: 073-3742283

  if social media logo facebook 1098972  

Pin It

 האוניברסיטה העברית ירושלים. מומחה להיסטוריה ופילוסופיה של סין ובעיקר הגות פוליטית ותרבות פוליטית בסין המסורתית.