לשיחה עם יועצת טיולים: 073-3742283

 האוניברסיטה העברית ירושלים. מומחה להיסטוריה ופילוסופיה של סין ובעיקר הגות פוליטית ותרבות פוליטית בסין המסורתית.

email call waze waze