לשיחה עם יועצת טיולים: 073-3742283

  if social media logo facebook 1098972  

Pin It

מבכירי הגיאוגרפים בישראל, ראש קתדרת חייקין לגיאואסטרטגיה באוניברסיטת חיפה.