לשיחה עם יועצת טיולים: 073-3742283

מבכירי הגיאוגרפים בישראל, ראש קתדרת חייקין לגיאואסטרטגיה באוניברסיטת חיפה.

email call waze waze