לוח טיולים שנתי   לשיחה עם יועצת טיולים: 073-3742283

לשיחה עם יועצת טיולים:

073-3742283

 

לוח טיולים שנתי

 

תאריך עדכון אחרון: אפריל 2008
הצהרת קשרי תרבות תבל לגבי פרטיות מקוונת
קשרי תרבות תבל בע"מ מכבדת את פרטיותך ולכן מחויבות להגן עליה. קשרי תרבות תבל נותנת הצהרה זו בעניין פרטיות מקוונת על מנת שתהיה מודע למדיניות ולשיטות של קשרי תרבות תבל בתחום הפרטיות, ולבחירה שלך לגבי אופן איסוף המידע אודותיך והשימוש בו.
הצהרת פרטיות זאת חלה על כל אתרי האינטרנט והמתחמים שבבעלות קשרי תרבות תבל או המופעלים על ידה, ובפרט אתר האינטרנט www.k-tarbut.co.il ("האתר").

סוגי המידע שאנו אוספים
הצהרת פרטיות זאת חלה על מידע אישי ומידע לא אישי.
מידע אישי
מידע אישי הוא מידע הקשור בשמך. קשרי תרבות תבל עושה שימוש במידע אישי על מנת להבין טוב יותר את צרכיך ואת תחומי העניין שלך, ולספק לך שירות טוב יותר. אם תבחר לספק לנו מידע אישי, הוא ישמש אך ורק לצורך הקשר של קשרי תרבות תבל איתך. קשרי תרבות תבל לא תמכור, תשכיר או תחכיר את המידע האישי שלך לאחרים.
סוגי המידע האישי שתספק לנו בדפי אינטרנט שונים של קשרי תרבות תבל עשויים לכלול שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, זיהוי משתמש וסיסמאות, דרך מועדפת ליצירת קשר, רקע תעסוקתי, השכלה, תחומי העניין האישיים או המקצועיים שלך ונסיונך.
מטרת איסוף המידע האישי הינה שיפור האתר, התאמת תכניו לצרכיך ותחומי העניין שלך, להודיע לך על עדכונים הרלבנטיים לגביך, לאפשר לך גישה לחלקים באתר שהגישה אליהם מוגבלת לבעלי סיסמאות וחשבונות משתמש.
מידע לא אישי
מידע לא אישי הוא מידע אודות שימוש והפעלת שירות שאינו ניתן לזיהוי עימך. בדומה לאתרי אינטרנט רבים אחרים, קשרי תרבות תבל אוספת באופן אוטומטי מידע לא אישי ומנתחת אותו על מנת להעריך את האופן שבו המבקרים משתמשים באתר ולצורך ניהול האתר וקידום האתר. המידע הלא אישי עשוי להיגלות לאחרים ולהישמר לצמיתות בארכיונים לצורך שימוש עתידי.
המידע הלא אישי שאנו אוספים עשוי לכלול את הדפים בהם ביקרת באתר, כתובות URL ייחודיות בהן ביקרת באתר, סוג הדפדפן שלך, התאריך והשעה בהן נכנסת לאתר, כתובת פרוטוקול האינטרנט (ה-IP) שלך, חומרים שהעלית לאתר או הורדת ממנו. רוב המידע הלא אישי נאסף באמצעות קובצי cookie ("עוגיות"), דהיינו טכנולוגיה המתקינה מידע במחשב שלך כדי לאפשר לאתר לזהות ביקורים עתידיים של מחשב זה. דפי האינטרנט של קשרי תרבות תבל עשויים לעשות שימוש בעוגיות, באלומות אינטרנט (Web beacons) ובטכנולוגיות אחרות לצורכי ניתוח המידע ולשירותי התאמה אישית. השימוש בטכנולוגיות האמור לעיל אינו נעשה לצורך גישה למידע אישי שלך אלא לצורך סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר קשרי תרבות תבל על חלקיו השונים.

פרסומות המוצגות באתר, גם הן עשויות לכלול עוגיות או טכנולוגיות אחרות. חברות פרסום שונות, המהוות צד שלישי, הן שעשויות לספק פרסומות אלה, ולקשרי תרבות תבל אין כל שליטה על העוגיות או הטכנולוגיות האחרות שנעשה בהן שימוש בפרסומות אלה, ואף לא כל אחריות או חבות בגינן ו/או בגין כל שימוש במידע הנאסף באמצעות עוגיות בפרסומות או גילויו.

אם הדפדפן שלך מתיר זאת, באפשרותך לבחור לסרב לשימוש בעוגיות, אולם הדבר עלול לפגוע ביכולת השימוש באתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו.
כללי
לעיתים תעסיק קשרי תרבות תבל צדדים שלישיים באספקת שירותים של עדכון האתר, דיוור ישיר או משלוח הודעות למנויי האתר. במקרים כאלה, נספק לאותם צדדים שלישיים את המידע הדרוש להן לאספקת השירותים ונאסור עליהן להשתמש במידע זה לכל מטרה אחרת.
המידע שלך עשוי להישמר בשרתים במדינת ישראל או לפי בחירת קשרי תרבות תבל, במדינה אחרת, ואתה מסכים מראש להעברת המידע למדינה אחרת לצורך שמירתו, בכפוף לכללי אבטחת המידע המפורטים בהצהרה זאת.
קישור לאתרים של צדדים שלישיים
הקישורים באתר לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, ככל שיהיו קיימים, הינם לנוחיותך בלבד. אם תיגש לקישורים אלה, תעזוב את האתר. קשרי תרבות תבל לא בדקה את כל אתרי צדדים שלישיים אלה, אין לה שליטה עליהם ואין היא אחראית לאתרים אלה או לתוכנם. לפיכך אין קשרי תרבות תבל מאשרת אתרים אלה או יוצרת מצג כלשהו לגביהם או לגבי כל מידע, תוכנה, מוצרים או חומרים הנמצאים בהם, או לגבי כל תוצאה העשויה לנבוע מן השימוש בהם. ההחלטה לגשת לאתר צד שלישי כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד. כאשר אתה עובר לקישורים עליך לעיין בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם. המידע האישי שאתה בוחר למסור לצדדים שלישיים בלתי קשורים לקשרי תרבות תבל אינו מכוסה על-ידי הצהרת הפרטיות של קשרי תרבות תבל. מומלץ לבדוק את מדיניות הגנת הפרטיות של כל צד שלישי לפני מסירת מידע אישי שלך. ישנם צדדים שלישיים העשויים לחלוק את המידע האישי הנמצא ברשותן עם קשרי תרבות תבל; על שיתוף כזה חלה מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.
הגנה על מידע אישי של ילדים
קשרי תרבות תבל אינה אוספת במודע מידע אישי מילדים.
אופן השימוש במידע שלך
קשרי תרבות תבל עושה שימוש במידע האישי שלך על מנת לספק לך שירותים ועל מנת להבין טוב יותר את צרכיך ואת תחומי העניין שלך. אנו נשתמש במידע אודותיך על מנת להפנות אליך מידע רלבנטי, מענה לשאלות, לעדכן אותך בדבר שירותים. מעת לעת אנו עשויים להשתמש במידע אודותיך על מנת להתקשר אליך לשם עריכת סקרים או לצרכים אחרים. אנו ניתן לך הזדמנות לבחור את ההעדפות הפרטיות שלך בנוגע להתקשרויות מסוג זה (ראה סעיף "העדפות הפרטיות שלך והבחירה לחלוק או שלא לחלוק את המידע"). מידע אישי הנאסף במקוון עשוי להיות משולב עם מידע שתספק לקשרי תרבות תבל באמצעות מקורות אחרים.
מידע לא אישי נאסף לצורכי דיווח אודות השימוש באתר, ביצועי האתר ויעילותו. מידע זה משמש לשיפור האתר ותוכנו.
עם מי נחלוק את המידע שלך
קשרי תרבות תבל לא תמכור את המידע האישי שלך, לא תשכירו ולא תחכירו לאחרים. המידע האישי שלך עשוי להגיע גם לגורמים מחוץ לקשרי תרבות תבל שעימם קשורה קשרי תרבות תבל, הכוללים לקוחות, שותפים עסקיים וחברות קשורות. קשרי תרבות תבל לא תחלוק את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים למעט כאמור לעיל, אלא במענה לפניותיך או אם קשרי תרבות תבל תחוייב לגלות מידע אישי על-פי דין או צו של בית משפט.
במקרה של מיזוג או שינוי מבנה של קשרי תרבות תבל או פעילותה עשוי המידע האישי שלך לעבור לגוף הממוזג או הרוכש. היה ויתרחשו מיזוג או רכישה כאמור, תעשה קשרי תרבות תבל כל מאמץ סביר על מנת להודיע לך במקרה שתחלוק עם הישות המתמזגת או הרוכשת את המידע האישי שלך, כולו או חלקו, על מנת שתוכל להמשיך לשרתך.
העדפות פרטיות שלך והבחירה שלך לחלוק או שלא לחלוק את המידע
קשרי תרבות תבל מאפשרת לך לבחור האם לקבל מגוון של מידע מהאתר. באפשרותך להירשם כמנוי על מנת לקבל מידע ושירותים ספציפיים מהאתר שאינם זמינים למשתמשים מזדמנים. אנו נעשה כל מאמץ על מנת לכבד את העדפותיך.
קשרי תרבות תבל לא תעשה שימוש במידע אישי שלך למטרה אחרת מלבד זו שצוינה בעת שמסרת את המידע שלך. באפשרותך לקבל דיוור ישיר והודעות שיווקיות ככל שתהיינה. אנא ציין את ההעדפות שלך על ידי פנייה לפי פרטי "צור קשר" בסוף הצהרה זו.

המידע אודותיך וצדדים שלישיים
שירותים מסוימים של קשרי תרבות תבל קשורים לשירותים של צדדים שלישיים בלתי קשורים, וחלקם מציעים לך לחלוק הן עם קשרי תרבות תבל והן עם הצד השלישי את המידע האישי שהנך מספק. לא נחלוק את המידע האישי שלך עם אותם צדדים שלישיים אלא אם תבחר בכך.

הגישה למידע אודותיך ודיוקו
קשרי תרבות תבל שואפת לשמירה על דיוקו של המידע האישי שלך. באם תהיה דרישה, אנו נספק לך פלט של המידע שלך, ותהיה לך אפשרות לשנות את המידע שלך. במקרה שקשרי תרבות תבל תסרב או לא תאפשר לך לתקן או להסיר נתונים שגויים אודותיך, תינתן לך רשות לערער על החלטת קשרי תרבות תבל. על מנת להגן על פרטיותך, אנו גם ננקוט צעדים סבירים לאימות זהותך, על ידי סיסמה וזיהוי משתמש, לפני שתינתן לך גישה למידע שלך.

אבטחת המידע האישי
קשרי תרבות תבל מחוייבת לאבטחת המידע שהנך מספק לה ולשם כך נקבעו על ידה נוהלים לאבטחת מידע. קשרי תרבות תבל משתמשת בטכנולוגיות ונוהלים שונים לאבטחת המידע האישי שלך מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים.


שינויים בהצהרה זאת
יתכנו עדכונים להצהרת קשרי תרבות תבל בעניין פרטיות מקוונת. עדכונים יפורסמו באתר כעדכון למסמך זה בו נעדכן את תאריך העדכון האחרון המופיע בראש מסמך זה, כך שבכל עת תדע מהם התנאים העדכניים. עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את ההצהרה המעודכנת, שכן היא המחייבת ממועד העדכון ואילך. על עדכונים מהותיים בהצהרה זאת תיידע אותך קשרי תרבות תבל על ידי פרסום הודעה מפורשת באתר.

צור קשר
אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, אנא שלח אותן אלינו לכתובת
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או בטלפון 072-2116888.

כללי
ההצהרה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסת באופן שווה לשני המינים.
על הצהרה זאת ועל האתר יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בהצהרה ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו. קשרי תרבות תבל מנהלת את האתר ממשרדיה בישראל. קשרי תרבות תבל אינה אחראית למקרה שנעשה שימוש באתר ממדינה אחרת שאינה נותנת תוקף להצהרה זאת.

email call waze waze